Anasayfa

Webtime Terimler SözlüğüABONE:  Fenikeli Ltd.’nin Webtime isimli ürün grubunu ve buna bağlı hizmetleri tek tek ya da toplu halde, çevrimiçi ve/veya kutu şeklinde satın alan T.C. ve/veya KKTC vatandaşı olan gerçek kişiler ya da bu uyruktaki kişilerin kurduğu tüzel kişiliklerdir. Bu tüzel kişiliklere doğrudan veya dolaylı bağlı çalışanlar, danışmanlar, çağrı hattı ve eğitim merkezleri ve çalışanları da Abone grubunun içindedir. T.C. ve/veya KKTC uyruğunda olmayan kişilerin yapacağı tüm işlemler hükümsüzdür. Aboneliğin Başlangıcı:  http://aktivasyon.webtime.com.tr sitesine Üye olma, üyelik onayı ve Gün satın alımının gerçekleşmesini müteakip Abonelik başlar. Abonelik 100 Gün kredisi ile başlar. Abonelik başlatıldığı an sistemimize kayıt edilen tarih resmî geçerli tarihtir. Abonelik takvim günü ile sayılır. Bir takvim günü 24 saatin tamamıdır. Abonelikte saat TSİ (UTC 2:00) olarak esas alınır. Bknz. Gün Yükleme  Abonelik İptali:  Abone Webtime hizmetlerini tek taraflı olarak Fenikeli Ltd’ye ancak iadeli taahhütlü posta ile http://www.webtime.com.tr/hukuk bölümündeki Feragatla Abonelik İptali formunu doldurarak yapılacak bildirimle iptal edebilir. Eposta ve telefon ile yapılan bildirimler geçersizdir. Bu iptalden doğan haklardan Abone feragat eder. İptal edilen Webtime ücret iadesi yapılmaz. İptal edilen Aboneliğin Gün kredileri bir başka Aboneye aktarılamaz, devredilemez, kiralanamaz, satılamaz. Böyle bir durumun tespiti halinde Abone’nin mevcut bütün Gün kredileri ücret iadesi yapılmaksızın silinir.

Aboneliğin Dondurulması: Aboneliğin dondurulması, geciktirilmesi, tehir edilmesi yoktur. Resmi tatil, bayram, yılbaşı ve/veya her hangi tatil günleri ve yılın hiçbir günü (Acil ve Afet Durumları hariç) Aboneliğin durmasını, ertelenmesini, geciktirilmesini sağlamaz ek gün olarak krediye yüklenmez. Webtime’ın Webtime Malikince kapatılması da Aboneliği dondurmaz ek gün kredisi sağlamaz. Abonelik Süre Uzatma Abone yeni Gün kredisi eklediğinde süre mevcut sürenin üzerine eklenerek otomatik olarak uzar. Gün: Gün Aboneliğin Webtime süresini tanımlar. Her Gün 24 saattir. Gün kredisi şeklinde de yazılabilir. Aboneliğin en küçük birimidir. TSİ (UTC 2:00) uygulanır. Takvim kültürü olarak Güneş Takvimi esas alınmıştır.

Gün Yükleme (Aktivasyon): Satın alınan Gün kredisi http://aktivasyon.webtime.com.tr sitesindeki Üye Girişi sonrası ilgili Webtime Malikinin sitesinin tam URLsini girerek ve yüklenecek Gün miktarı yazılarak aktivasyon yapılır. Bir seferde asgari 100 Gün kredisi yüklenebilir. Yüklenen Gün kredisi ilgili Webtime Malikine tahsis edilmiş olur. Bu kredi gerialınamaz. Abone kendi yetkisi dışındaki Webtime’ların Gün kredilerinde de süre uzatımı yapabilir. Bu nedenle Url’nin yanlış yazımı nedeniyle meydana gelebilecek kayıplardan Abone sorumludur. Aktivasyon işlemleri sadece http://aktivasyon.webtime.com.tr üzerinden ve çevrimiçi yapılır diğer iletişim kanalları ile yapılan aktivasyon talepleri geçersizdir.

Gün Hükümsüzlüğü: Gün kredileri her halükarda satın alma tarihinden itibaren en geç 1825 gün içinde aktivasyonu ya da yüklemesi yapılmalıdır. Bu tarihe kadar yapılmayan krediler silinir, hizmeti sona erer, kullanılmış sayılır ve ücret iadesi yapılmaz. WT Kokpit: Abone Webtime’ı WT Kokpit isimli site yönetim yazılım ile yönetir. Kokpit girişi Webtime Malikinin ilgili URLsinin sonuna /kp yazılarak yapılır. Başka bir bölümden giriş yasaktır. Örneğin: http://webtimemalikiurlsi/kp olarak Sorumlu Yönetici kullanıcı adı ve şifresi ile girilebilir. Parallels Plesk 9.0.3.1: Sunucu yönetimi yazılımı. Abone alt Abonelik vereceği zaman Plesk Reseller Lisansına da sahip olmalıdır.

WT Maliki: Webtime yüklemesi yapan, satın alan, ya da Abone’den temin eden gerçek ya da tüzel kişilerdir. Abone’nin kendisi olabildiği gibi mal ve hizmet ürettiği müşterisi de Webtime Maliki olabilir. Webtime: Fenikeli Ltd.’ye ait yazılımsal ve görsel bölümlerden oluşan eserdir. Türk Patent Enstitüsü B.14.1. TPE. 0.73.00-300..01-2011/02901 sayılı ve 2011-G-10048 evrak numarası ile marka tescil başvurusu yapılmıştır. Webtime eseri 5846 numaralı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nca korunur.
Ad - Soyad
Eposta Adresiniz *
Lutfen isleminizi seciniz *
Üye Ol Üyelikten Çık

Lisans Sahibi: Bilişim Dış Tic. ve Danışmanlık Emlak İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.
Başkent Vergi Dairesi | Vergi Nu: 3850133352